To już pięć lat PKO Banku Hipotecznego!

  • Wartość portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych – 24,6 mld zł, saldo wyemitowanych listów zastawnych – 16 mld zł.
  • W ciągu pięciu lat działalności PKO Bank Hipoteczny stał się liderem wśród banków hipotecznych działających na polskim rynku.

PKO Bank Hipoteczny w ciągu pięciu lat działalności stał się liderem wśród banków hipotecznych działających na polskim rynku. W tym czasie wartość jego portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych urosła do 24,6 mld zł, a saldo wyemitowanych listów zastawnych, w ramach 19 emisji, to dzisiaj 16 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny, będący częścią Grupy PKO Banku Polskiego, jest niekwestionowanym liderem wśród banków hipotecznych w Polsce, zarówno pod względem wielkości portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych, jak i aktywności na rynku listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny mimo rosnących obciążeń regulacyjnych, w kolejnych latach swojej działalności znacząco poprawia wyniki finansowe – pierwsze półrocze 2019 roku bank zakończył wynikiem finansowym na poziomie 30,6 mln zł.

Wypracowany przez 5 lat działalności ogromny sukces PKO Banku Hipotecznego to dowód ciężkiej pracy oraz zaangażowania całego zespołu, jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji. Utrzymanie pozycji lidera stawia przed nami kolejne wyzwania i wymaga od naszego zespołu dalszych wysiłków i determinacji. Nasze sukcesy motywują nas do dalszego rozwoju Banku – mówi Paulina Strugała, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Bardzo dziękuję klientom i inwestorom za zaufanie, którym obdarzyli PKO Bank Hipoteczny oraz ich wysoką ocenę oferowanych przez nas produktów. To dzięki Wam możliwy jest tak dynamiczny rozwój naszego Banku – dodaje prezes Strugała.

Dzięki aktywnym działaniom Zarządu PKO Banku Hipotecznego nakierowanym na szybki wzrost skali działalności, portfel kredytów zwiększył się z 16 mld zł na koniec 2017 roku aż do 24,6 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2019 roku, co stanowi ponad 60 proc. rynku łącznego portfela kredytów banków hipotecznych działających na polskim rynku.

Intensywny wzrost portfela umożliwił regularną emisję hipotecznych listów zastawnych na rynku krajowym i zagranicznym. Bank przeprowadził łącznie 19 emisji listów denominowanych w EUR i PLN, których saldo wzrosło z 8,9 mld zł na koniec 2017 roku do 16 mld zł koniec pierwszego półrocza 2019 roku. Stanowi to ok. 2/3 łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. PKO Bank Hipoteczny do tej pory jako pierwszy i na razie jedyny emitent z Polski emituje w formacie benchmark na rynku europejskim, czyli o wartości pojedynczej emisji nie mniejszej niż 500 mln euro.

W czerwcu 2019 roku PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy w Polsce zaoferował inwestorom instytucjonalnym zielone hipoteczne listy zastawne zabezpieczone wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych. Posiadają one certyfikację międzynarodowej agencji Climate Bonds Initiative przyznawaną obligacjom spełniającym najwyższe standardy w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko.

PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy w Polsce przystąpił do pilotażowego programu EeMAP (Energy Efficient Mortgages Action Plan) w zakresie wypracowywania standardów dla energooszczędnych hipotek w krajach Unii Europejskiej. Wypracowana przez PKO Bank Hipoteczny metodyka oceny efektywności energetycznej finansowanych nieruchomości mieszkaniowych została uznana przez międzynarodowe agencje za wzorzec dla budynków mieszkalnych w Polsce. PKO Bank Hipoteczny wprowadził także do swojej oferty kredytowej preferencyjne warunki finansowania nieruchomości mieszkaniowych spełniających określone wymagania efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym, zatwierdzonym przez międzynarodowe agencje, standardem dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

 

pkobp.pl