W jakim wieku otrzymamy najkorzystniejsze oferty kredytowe?

  • O kredyt hipoteczny teoretycznie może starać się osoba, która osiągnęła pełnoletność, w praktyce jednak 18-latek ma niewielkie szanse na otrzymanie kredytu.
  • W większości banków graniczny próg dla spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego przypada na wiek najwyżej 70 lat.
  • Z perspektywy banku to 30-latkowie są więc najbardziej wiarygodnymi klientami – biorą kredyt na początku swojej drogi finansowej, a kończą spłacać jeszcze w okresie zawodowej aktywności.
  • Osoby w wieku od 30 do 40 lat mogą liczyć na najkorzystniejsze oferty w bankach, jednak odpowiedni wiek to tylko jeden z czynników branych pod uwagę w procesie kredytowym.

Kredyt hipoteczny teoretycznie może otrzymać osoba w każdym wieku – pod warunkiem, że osiągnie dojrzałość prawną. Jednak z punktu widzenia banków młodzi buntownicy i srebrna generacja z różnych powodów nie powinni zaciągać długoterminowych zobowiązań. Młody wiek klientek i klientów ma w bankach ten przywilej, że kredyt możemy otrzymać na długi okres. Problemem może być jednak brak doświadczenia zawodowego i życiowej stabilności. Natomiast gdy osiągamy życiową pozycję, wkraczamy w wiek, na który banki zaczynają patrzeć mniej przychylnie. W jakim wieku jesteśmy zatem najlepszym klientem dla banku?

Kiedy wiek pozwala, a doświadczenie jeszcze nie

Do czasu osiągnięcia pełnoletniości nie posiadamy pełnej zdolności do czynności prawnych – nie możemy m.in. zawierać w swoim imieniu żadnych umów. Do zaciągnięcia kredytu konieczne jest podpisanie umowy, dlatego minimalny wiek kredytobiorcy to 18 lat.

Poza nielicznymi przypadkami taki właśnie warunek stawiają banki. Jednak żaden 18-latek nie dostanie w baku kredytu od razu, a zwłaszcza tak dużego, jaki konieczny jest do zakupu nieruchomości. Wyjątkiem będą sytuacje, w których młody człowiek jest współkredytobiorcą i kredyt uzyskuje np. razem z rodzicami. Odpowiedni wiek to bowiem tylko jeden z wielu czynników koniecznych do uznania przez bank, że jesteśmy godnym zaufania kredytobiorcą. Bardzo ważne są przede wszystkim odpowiednie dochody. Nie licząc prac dorywczych pierwsze dochody zaczynamy uzyskiwać dopiero po skończeniu szkoły, a często studiów, czyli mając 20 i więcej lat. Istotna jest także stabilność dochodów – im klient jest młodszy, tym potrzebuje dłuższego stażu pracy, aby analityk bankowy uznał, że może przyznać mu kredyt – mówi Krzysztof Iwan, ekspert ANG Spółdzielni z Łodzi.

Dla banku bardzo ważna jest także wiarygodność klienta, czyli scoring. Na scoring wpływa wiele czynników – m.in. wiek, rodzaj pracy, staż rodzinny czy wykształcenie. Dopiero połączenie tych wszystkich cząstkowych ocen daje wynik w postaci zielonego światła dla banku – akceptacji kredytobiorców.

Kiedy doświadczenie pozwala, ale wiek już nie

O osobach z trójką na początku przeżytych lat mówimy „ludzie z doświadczeniem”. Na tych z czwórką patrzymy, jak na osoby, które już do czegoś doszły, a na tych z piątką?

Wkraczając w późną dojrzałość, mamy wiele niezaprzeczalnych atutów. Doświadczenie zawodowe i to bez względu na branżę, w jakiej pracujemy, znajduje się na poziomie, na który młodzi ludzie jeszcze długo będą się wspinać. Nasze dochody nie dość, że są pokaźne, to jeszcze stabilne i prawdopodobnie będzie tak jeszcze przez dłuższy czas. Jednak dla banku tylko na pierwszy rzut oka to idealna sytuacja.

Standardowy kredyt hipoteczny na zakup lub budowę nieruchomości udzielany jest na 30 lat; przy takim okresie zarówno rata, jak i koszty kredytu są relatywnie optymalne. Niestety, tylko nieliczne banki wykraczają poza graniczny górny wiek 75 lat, gdy będziemy spłacać ostatnią ratę. Ma to oczywiście związek z zakończeniem aktywności zawodowej i przejściem na emeryturę, oraz potencjalnymi zwiększonymi wydatkami na zdrowie. To w oczywisty sposób redukuje możliwości zaciągnięcia znaczącego zobowiązania z niską ratą – tłumaczy Krzysztof Iwan z ANG Spółdzielni.

30 – latkowie mogą przebierać w ofertach

Z punktu widzenia analiz bankowych idealny wiek do zaciągnięcia kredytu to zatem 30-40 lat. Wtedy ludzie stają się dojrzali zarówno życiowo jak i zawodowo – sytuacja zawodowa staje się ustabilizowana, dochody są na odpowiednim poziomie. Często w historii kredytowej można zobaczyć także wcześniej brane i spłacane bez problemów zobowiązania.

W takiej sytuacji każdy bank chętnie przyjmie nas do grona swoich klientów. Także i przy kredytach na zakup nieruchomości, które udzielane są z reguły na 30 lat analitycy będą patrzeć na nas przychylnym okiem. Tzn. wtedy kredyt bierzemy w rozkwicie swoich możliwości życiowych, zawodowych, finansowych, a spłacimy go jeszcze w okresie swojej zawodowej aktywności. I jak się można spodziewać, będąc w tej sytuacji, możemy wybierać i przebierać w ofertach. Jednak pamiętajmy, że ten wspaniały stan nie trwa wiecznie – dodaje Krzysztof Iwan.

 

Źródło: ANG Spółdzielnia