Wsparcie dla przedsiębiorców w postaci faktoringowych gwarancji płynnościowych w Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił właścicielom średnich i dużych firm możliwość zawierania transakcji faktoringowych z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja obejmuje spłatę zobowiązania klienta wynikającego z zawartej umowy faktoringu odwrotnego. To kolejny program wspierający firmy w obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, w którym uczestniczy Banku Millennium.

Z gwarancji płynnościowej BGK mogą skorzystać właściciele średnich oraz dużych przedsiębiorstw w ramach wnioskowania o udzielenie nowego limitu faktoringowego lub jego przedłużenie czy podwyższenie. Gwarancje objęte programem wypłacane będą ze środków zgromadzonych w Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Gwarancja udzielana jest do 80% kwoty limitu faktoringowego, przy czym kwota jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 200 mln zł. Maksymalna kwota udzielonego limitu faktoringowego zabezpieczonego gwarancją BGK to 250 mln zł. Istotne jest również to, czy klient skorzystał już z faktoringu czy kredytu zabezpieczonego gwarancją płynnościową, gdyż ma to wpływ na ustalenie dostępnej kwoty finansowania objętego gwarancją płynnościową. Finansowaniem w ramach limitu faktoringu odwrotnego mogą być objęte wierzytelności w złotówkach i w innych walutach. Gwarancja dla firm, które spełnią wymagane kryteria jest udzielana na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Cały proces udzielenia gwarancji obsługiwany jest przez Bank Millennium, klient nie ma potrzeby kontaktu z BGK. Z tytułu udzielonej gwarancji BGK pobiera opłatę prowizyjną, której wysokość uzależniona jest od wielkości firmy oraz okresu, w którym wnioskodawca korzysta z limitu a następnie spłaca swoje zobowiązanie wobec banku. Prowizja płatna jest z góry za cały okres gwarancji i naliczana od kwoty gwarancji.

Program BKG dla faktoringu skierowany jest do firm zainteresowanych produktami finansowania wierzytelności oraz oczekującymi czegoś więcej niż tylko dostępu do gotówki. Poza możliwością finansowania swoich zobowiązań i należności istotnym atutem jest również pakiet usług dodatkowych takich jak np. monitoring wierzytelności. Ponadto, w przypadku zabezpieczenia faktoringu gwarancją płynnościową, firma może liczyć na dodatkowe korzyści takie jak np. wyższa kwota finansowania czy też brak innych zabezpieczeń.

Za pośrednictwem Banku Millennium z programu mogą skorzystać firmy mające status rezydenta naszego kraju, zatrudniające 50 osób i więcej oraz o przychodach i/lub sumie bilansowej 10 mln EUR i więcej, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS lub KRUS, US, a także wobec Banku, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. Gwarancje mogą być udzielane do końca roku.

To kolejny program wsparcia dla firm w Banku Millenium. We wrześniu bank zawarł umowę z BGK, dzięki której przedsiębiorcy zyskali możliwość ubiegania się o dopłaty do odsetek kredytowych. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm obsługiwanych w segmencie bankowości przedsiębiorstw, których płynność została naruszona podczas pandemii, a przed nią nie znajdowały się w trudnej sytuacji. Wcześniej Bank Millennium w swoim systemie internetowym umożliwił mikro-, małym i średnim firmom wnioskowanie o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR.

Więcej o wsparciu dla przedsiębiorców na stronie: https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa