Wysoka kara dla Open Finance

28 września br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie złożone przez Open Finance od decyzji UOKiKu oraz nałożył na spółkę 1,6 mln zł kary. Kara została nałożona z powodu polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz wprowadzająca klientów w błąd polityka informacyjna. Ponadto Spółka nie informowała klientów o opłatach likwidacyjnych. Klauzule, które umożliwiały pobranie firmom wysokich stawek likwidacyjnych zostały uznane przez Sąd za niedozwolone. Wyrok, który zapadł jest wyrokiem I instancji i Open Finance ma prawo wnieść apelację. Jak informuje rzecznik prasowy Open Finance SA Karolina Bursa-Moczulska: „Jako spółka nie zgadzamy się z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zamierzamy złożyć apelację co oznacza, że sprawa trafi do II instancji”.