Za mandat zapłacimy kartą

Już w tym roku wejdzie w życie możliwość płatności kartą za mandat. Na chwilę obecną do programu upowszechniania transakcji bezgotówkowych zgłosiło się ok 25% urzędów z 2800 jednostek.
Jak informuje Dariusz Marcjasz, wiceprezes KIR „Dotychczas do programu zgłosiło się 691 urzędów. Zawarto 421 umów na instalację terminali POS. Zgłoszeń dotyczących uruchomienia usługi WebPOS Paybynet jest 411, podpisano już ponad 200 umów. Samorządy bardzo otwarcie podchodzą do programu. Gotowość do korzystania z płatności bezgotówkowych nie jest w żaden sposób skorelowana z położeniem geograficznym, wielkością miejscowości czy rodzajem urzędu. Społeczności małych miejscowości są dokładnie tak samo zainteresowane dostępem do nowoczesnych form płatności, jak mieszkańcy dużych miast”.
Urzędy, które przystąpiły do programu zostaną wyposażone w terminale płatnicze POS lub usługę WebPOS Paybynet, która umożliwia wykonywanie płatności za pomocą smartfonu w oparciu o mobilne aplikacje bankowe. Urzędy nie zapłacą za instalację i używanie terminali oraz aktywację usługi WebPOS. Dodatkowych opłat za realizowane płatności nie poniosą też klienci. Jak podaje Dariusz Marcjasz „Wyposażenie ich w terminale uzależnione jest od dalszych prac legislacyjnych, które toczą się obecnie w parlamencie.”
Po nowelizaji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia będzie można w radiowozach zainstalować terminale płatnicze. „Szacujemy się, że akceptacja płatności bezgotówkowych w terminalach POS w policji nastąpi w najbliższych miesiącach” – mówi wiceprezes KIR.