Zadłużenie emerytów w Polsce rośnie

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż notowanych w nim jest ponad 238 tysięcy emerytów. Posiadają ok pół miliona zobowiązań, a ich łączny dług wynosi ok 3,2mld zł. Średnia zobowiązania wynosi ponad 13 tys. zł. Z kolei największe zobowiązanie wynosi 8,38 mln zł. Na zadłużenie się emerytów mają wpływ głównie niskie dochody oraz obniżenie wieku emerytalnego. Biorąc pod uwagę statystyki ZUSu, iż 83% Polaków przechodzi na emeryturę wraz z osiągnięciem odpowiedniego wieku możliwe jest, że zadłużenie wzrośnie. Jak podaje komunikat KRD „W KRD BIG najwięcej jest długów seniorów wobec instytucji finansowych. Niezapłacone w terminie zobowiązania wobec banków i firm pożyczkowych stanowią ponad 20%. Dwukrotnie większe jest zadłużenie wobec funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych. To najczęściej także długi wobec kredytodawców, z tym, że sprzedane wtórnym wierzycielom. Emeryci nie płacą również rachunków za mieszkanie, za wodę, prąd, czy gaz oraz za telewizję, internet czy telefon” Z kolei prezes KRD Adam Łącki twierdzi iż: „Taka sytuacja to efekt kilku czynników. Panie szybciej przechodzą na emeryturę oraz dłużej żyją. W 2016 roku w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 73,9, natomiast kobiety 81,9 lat. To oznacza, że emerytek w Polsce jest po prostu więcej niż emerytów. Ponadto, często zdarza się, że w chwili śmierci męża, wdowa jest zmuszona spłacać wspólne zobowiązania. Jedna emerytura zamiast dwóch sprawia, że jest to zdecydowanie trudniejsze”