Zadłużenie Skarbu Państwa spada

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż na koniec kwietnia 2018r. zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m i wyniosło 948 740 mln zł. Jak podano w komunikacie: „Spadek zadłużenia w kwietniu 2018 r. był głównie wypadkową:
– ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (- 5,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,2 mld zł),
– spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (- 6,1 mld zł) związanego z wykupem obligacji PS0418,
– osłabienia złotego (+1,4 mld zł) o 0,3% wobec EUR, o 2,1% wobec USD i o 1,2% wobec CNY oraz umocnienia o 1,6% wobec CHF i o 0,8% wobec JPY”