Zaskakujący wyrok ws. 500+

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie samotnego rodzica starającego się o 500 plus, któremu gmina odmówiła świadczenia z powodu nieudokumentowania zasądzonych alimentów. Sąd orzekł, że przepis ten obowiązuje tylko w odniesieniu do alimentów na pierwsze dziecko.  Bowiem – w opini sądu – świadczenie z programu 500 plus na każde drugie i kolejne dziecko przysługuje bez dodatkowych kryteriów. „Sąd zachował się tak, jakby pisał ustawę od nowa. Nie taka jego rola. Z zaskoczeniem przyjęłam ten wyrok. W ustawie nie ma żadnych niejasnych przepisów, a regulacja jest jednoznaczna. (…) Zarówno na pierwsze, jak i na drugie dziecko, mają być zasądzone alimenty” – skomentowała minister Rafalska