Zawieszenie spłat kapitałowej części rat (wakacje kredytowe) w Santander Consumer Banku

W celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa, umożliwiamy Klientom Santander Consumer Banku zawieszenie na 3 miesiące spłaty części kapitałowej rat kredytu.

Zawieszenie spłaty kapitałowej części raty (wakacje kredytowe) dotyczy kredytów gotówkowych, ratalnych,  hipotecznych i samochodowych (z wyłączeniem kredytów z tzw. ratą balonową). Wniosek może złożyć każdy Klient, który posiada kredyt w naszym banku i może mieć problemy z jego spłatą z powodu epidemii COVID-19.

Prolongata w spłacie kapitałowej części raty oznacza, że przez 3 miesiące płacisz tylko odsetki – są one naliczane na dotychczasowych zasadach. Prolongata spłaty części kapitału spowoduje przesunięcie spłaty o 3 miesiące, z wyjątkiem kredytów samochodowych i hipotecznych, które trwają zgodnie z pierwotnym okresem kredytowania wskazanym w umowie. Zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania, wydłużonym o 3 miesiące dla kredytów gotówkowych i ratalnych. W okresie prolongaty obowiązuje terminowa spłata.

Informacje dodatkowe:

  • Złożenie i rozpatrzenie wniosku o prolongatę jest bezpłatne
  • O decyzji poinformujemy sms-em w przypadku kredytu ratalnego i kredytu gotówkowego; pisemnie w przypadku kredytu samochodowego i kredytu hipotecznego
  • Wakacje kredytowe dotyczą umów zawartych przed 25 marca 2020 r.
  • Kwota zaległości na dzień rozpatrywania wniosku wynosi nie więcej niż 10 zł
  • Nie ma możliwości prolongowania spłaty raty już zapadłej, tj. takiej której termin płatności upłynął przed dniem rozpatrzenia wniosku przez Bank
  • Bank rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni
  • Odsetki spłacaj zgodnie z doręczonym harmonogramem spłaty
  • Nie możesz skorzystać z zawieszenia  spłaty kapitałowej części rat, jeśli masz zaległość w spłacie kredytu
  • Jeżeli skorzystasz z  prolongaty  spłaty rat – może zwiększyć się zadłużenie pozostające do spłaty lub może wzrosnąć wysokość kolejnych rat Twojego kredytu. Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty części kapitałowej rat.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanego formularza online – kliknij TUTAJ

Do złożenia wniosku prosimy o przygotowanie danych osobowych, numeru PESEL i numeru umowy kredytowej oraz numeru telefonu – pomoże nam on w sprawnym poinformowaniu Ciebie o decyzji.

Dowiedz się więcej o zasadach związanych z wakacjami kredytowymi w Santander Consumer Banku – TUTAJ