Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,8%

Stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 6,8% co powoduje spadek o 0,2 punkty procentoe w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Jak podaje GUS liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy we wrześniu wyniosła 1 mln 171,1 tys. Jak twierdzi prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Wyżnikiewicz: „To jest rekordowo niskie bezrobocie. Spadek bezrobocia przez ostatnie trzy miesiące był stabilny – w okresie letnim od czerwca do sierpnia bezrobocie było na poziomie 7 proc. To korzystne zjawisko, bo poprawia się ich byt materialny. Aczkolwiek przedsiębiorcy chcieliby jeszcze więcej osób zatrudniać i ludzi o wyższych kwalifikacjach, których z tego zasobu bezrobotnych nie bardzo mogą uzyskać”