180 mld zł z VAT

Jak podaje  „Super Express” różnica między wpływami z VAT w 2015 roku a prognozą na przyszły rok to 57 mld zł. Jak wynika z prognoz na 2019 dochody z tego podatku szacuje się na 180 mld zł. Od 2015 roku luka VAT-owska się zmniejsza, a wpływy systematycznie rosną. Podczas gdy w trzy lata temu wynosiły 123 mld zł w 2016 r. wzrosły do 127 mld. W kolejnym roku z VAT udało się ściągnąć o kolejnej 30 mld zł więcej, a w 2018 będzie to 167 mld zł.