Nagroda Nobla z ekonomii przyznana

Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii zostali William Nordhaus i Paul Romer. Romer wykłada ekonomię na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie założył Stern Urbanization Project, w ramach którego prowadzone są badania nad wykorzystaniem rozwoju miast do przyspieszenia globalnego rozwoju. Uważa się go za twórcę nowego modelu rozwoju, znanego jako endogeniczna teoria wzrostu. Jak zaznaczyła Królewska Szwedzka Akademia Nauk działalność Romera ukazuje, „w jaki sposób siły gospodarcze wpływają na skłonność firm do tworzenia innowacji i nowych idei”. Nordhaus jest związany z Uniwersytetem Yale. W swych badaniach koncentruje się na wzroście gospodarczym i zasobach naturalnych, a także ekonomice zmian klimatycznych. Jak podkreśliła Akademia, odkrycia Nordhausa i Romera „znacząco pogłębiły zakres analizy ekonomicznej poprzez stworzenie modeli, które objaśniają, w jaki sposób gospodarka rynkowa wchodzi w interakcję z naturą i wiedzą”. Jak dodano, tegoroczni laureaci nie dostarczają w swych pracach odpowiedzi ostatecznych, lecz ich odkrycia znacznie przybliżyły nam „odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy osiągnąć trwały i zrównoważony globalny wzrost gospodarczy”.