Pod koniec wakacji rozstrzygnie się los GetBacku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie o zwołaniu na 28 sierpnia zgromadzenia wierzycieli GetBack w restrukturyzacji. Celem zgromadzenia będzie zawarcie przez spółkę układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa. Przedstawiciele spółki zostali wezwani przez sąd do uczestnictwa w zgromadzeniu. Spółka została również zobowiązana do zamieszczenia obwieszczenia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na swojej stronie internetowej.