Polacy cały czas się bogacą

Narodowy Bank Polski opublikował dane, z których wynika, iż w latach 2014-2016 najbiedniejsi rodacy wzbogacili się prawie czterokrotnie. Niezależnie od tego ciągle wzrasta dysproporcja między stanem posiadania ubogich, a bogatych. Również statystyki Credit Suisse wskazują, iż największy wzrost bogactwa na świecie nastąpił w Polsce. W porównaniu z rokiem 2016 to w 2017 polskie gospodarstwa domowe wzbogaciły się o 18%. Szacuje się, iż do 2022 roku liczba Polaków posiadającyh majątek większy niż milion dolarów zwiększy się do 74 tysięcy.