Provident z nagrodą European Customer Centricity Winner

Marka Provident, należąca do Grupy International Personal Finance, została laureatem nagrody European Customer Centricity Winner w kategorii Customer Experience Professionals. Działania za które przyznano nagrodę były realizowane w znacznej mierze przez polski zespół.

IPF został wyróżniony za budowanie międzynarodowego zespołu zajmującego się wdrażaniem proklienckiej kultury na 4 rynkach oraz budowaniem pozytywnych doświadczeń klienta w trakcie customer journey. Udało się to osiągnąć dzięki pracy zespołowej, kreatywności i przywództwu. Nagrodzony zespół powstał w 2019 roku i gromadzi specjalistów ze wszystkich rynków, na których Grupa IPF działa w branży pożyczek z obsługą domową tj. z Polski, Czech, Rumunii i Węgier. Zadaniem grupy, było wypracowanie procesów, koncentrujących się na doświadczeniach klienta oraz  umieszczeniu jego potrzeb w centrum wszystkich działań.

Zespół składa się z profesjonalistów, pracujących na różnych stanowiskach. Dzięki różnym perspektywom, specjaliści wnoszą swoją wiedzę i doświadczenie, a międzynarodowy skład zespołu pomaga dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą, identyfikuje różnice i podobieństwa na rynkach oraz szuka najlepszych możliwych rozwiązań.

Działania nagrodzonego zespołu skupiły się na trzech obszarach. Pierwszym z nich było stworzenie kultury korporacyjnej skierowanej na klienta. Drugim obszarem, którym zajął się zespół była tzw. customer journey, odzwierciedlająca drogę klienta do zakupienia produktu, natomiast trzecim dostarczanie klientom wartości dodanej poprzez oferowane produkty.

Zwycięstwo w konkursie European Customer Centricity Award, jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza, że nagrodzony projekt dotyczy współpracy w międzynarodowej grupie ekspertów. Była to wspaniała okazja, aby skonfrontować nasze doświadczenia z profesjonalistami pracującymi na innych rynkach – podkreśla Katarzyna Szerling, dyrektor ds. marketingu oraz członek zarządu w Provident Polska – Udział polskiego zespołu był niezwykle istotny dla całego projektu. Jako pierwszy rynek w naszej grupie dokonaliśmy mapowania customer journey – dodaje Katarzyna Szerling.

European Customer Centricity Awards to jedno z największych wydarzeń związanych z wymianą wiedzy na temat Customer Experience w Europie. Tegoroczna edycja była prowadzona w całości online, przyciągając w sumie uczestników z 32 krajów.