Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Taki stan utrzymuje się od marca 2015 roku. Oprocentowanie depozytów w banku centralnym to 0,5 proc., a kredytów – 2,5 proc. Stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.