ING z zyskiem 1,403 mld zł netto

W roku 2017 ING Bank Śląski zanotował zysk w wysokości 1,403 mln zł netto. W roku wcześniejszym zysk wyniósł 1253 mln zł.  Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 452,8 mln zł wobec 2 953,4 mln zł roku 2016. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 182,8 mln zł wobec 1 064,8 mln zł rok wcześniej .Aktywa  banku wyniosły 126,01 mld zł na koniec 2017 r. wobec 117,48 mld na koniec 2017 r. Głównym akcjonariuszem ING Banku Śląskiego jest holenderska grupa ING. Na warszawskiej giełdzie bank notowany jest od 1994 roku.