Ekspansja bankowości mobilnej w ING

Skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 440 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Narastająco, po trzech kwartałach tego roku, bank osiągnął wynik netto w wysokości 1 024 mln zł w porównaniu z 1 208 mln zł, z tym samym okresem 2019 roku. Na koniec września br. łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,64%. Ostatnie miesiące przyniosły w banku ekspansję bankowości mobilnej wśród klientów indywidualnych i firm.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

  • przychody ogółem wzrosły o 7% do 4 626,9 mln zł,
  • koszty ogółem wzrosły o 9% do 2 083,2 mln zł,
  • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 2 543,7 mln zł,
  • zysk brutto spadł o 12% do 1 435,2 mln zł,
  • zysk netto spadł o 15% do 1 023,7 mln zł,
  • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął 8,7% w porównaniu z 12,1% w ub.r.,
  • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 45,0% w porównaniu z 44,2% w ub.r.,
  • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,64% w porównaniu z 15,46% w ub.r.

W trzecim kwartale br. wzrost dochodów oraz kontrola kosztów sprawiły, że jest on lepszy niż trzeci kwartał roku ubiegłego. Trzy kwartały są, jak na obecne warunki, tylko o 15% niższe, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Tłem tych wyników są oczywiście ogromne turbulencje na rynku, ale pokazują one naszą odporność na tak silne wstrząsy jak pandemia – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W ostatnich miesiącach nie zmniejszyliśmy tempa wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych, które wspomagają klientów w radzeniu sobie z finansami, jak również odpowiadają na potrzeby obecnej sytuacji. W tym czasie wprowadziliśmy możliwość otwierania konta dla spółek na selfie, firmom zaoferowaliśmy możliwość dokonywania opłat w ramach GooglePay, wdrożyliśmy formułę Robodoradcy w produktach inwestycyjnych, czy też udostępniliśmy  analizę wydatków i stan konta z innych banków przed zalogowaniem się do Mojego ING – dodał prezes Brunon Bartkiewicz.

Od wielu lat klienci ING masowo wybierają cyfrowe kanały kontaktu z bankiem. W ostatnich miesiącach obserwujemy ekspansję bankowości mobilnej zarówno wśród klientów indywidualnych i firm. Notujemy szybki wzrost liczby transakcji i sprzedaży usług, które są  wykonywane w tym kanale dostępu. Dynamicznie rośnie liczba klientów indywidualnych i przedsiębiorców „mobile only”  – zaznaczył prezes ING Banku Śląskiego.

W minionych miesiącach, używając hasła z naszej kampanii – robiliśmy swoje, realizując te cele, które nam przyświecają od kilku lat. Wspieraliśmy transformację ekologiczną, jak choćby poprzez uczestniczenie w konsorcjum finansującym wielką farmę wiatrową pod Dębskiem, czy też połączenie sił z firmą Vooom, liderem branży współdzielonej mobilności w Polsce – poinformował prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po trzech kwartałach 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

  • wzrost wartości kredytów o 7% do 124,0 mld zł,
  • wzrost depozytów o 23% do 152,7 mld zł.