Nowa inicjatywa w płatnościach bezgotówkowych

Polska Bezgotówkowa to nowa fundacja, która ma na celu wspieanie rozwój płatności bezgotówkowych. Zgodnie z inicjatywą właściciel sklepu lub punktu usługowego przez rok nie zapłaci prowizji za akceptowanie kart i za dzierżawę terminalu. Sygnatariuszami nowej fundacji są resort rozwoju, Związek Banków Polskich oraz organizacje Visa i MasterCard. W ciągu trzech lat fundusz zarządzany przez fundację zostanie zasilony kwotą ok 600mln zł. Około połowa tej sumy pochodzić będzie od Visa i Mastercard, 30% od banków, a reszta od agentów rozliczeniowych.
Do programu przystąpić mogą przedsiębiorcy, którzy co najmniej rok przed wprowadzeniem programu nie mieli podpisanej umowy z agentem rozliczeniowym na akceptację kart.