UOKiK wypowiada się w kwestii frankowiczów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował kolejne informacje w zakresie spraw sądowych wytoczonych przez kredytobiorców. Opublikowane informacje dotyczą klauzu waloryzacyjnych w umowach Deutsche Banku oraz dawnego Polbanku EFG. W obydwu przypadkach o pomoc do UOKiKu zwrócili się kredytobiorcy. Jeżeli chodzi o Deutsche Bank kredytobiorcy wnieśli o uznanie za abuzywne postanowienia określające zasady przeliczania zobowiązania i rat z franka szwajcarskiego.
W przypadku Polbanku EFG sprawa dotyczy również abuzywności klauzuli indeksacyjnej. Ponadto kredytobiorcy podnieśli kwestię ważności samej umowy.
Jak czytamy w komunikatach: „Postanowienia umowne określające zasady ustalania kursów kupna i sprzedaży waluty CHF, na podstawie których ustalane są odpowiednio kwota kredytu i wysokość rat kredytu,spełniają przesłanki uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne. Oceny abuzywności Sąd powinien dokonać na dzień zawarcia Umowy. W konsekwencji, skutkiem uznania Kwestionowanych Postanowień za niedozwolone jest ich bezskuteczność w stosunku do Powodów od momentu zawarcia Umowy. Niemożliwe jest przy tym w okolicznościach niniejszej sprawy zapełnienie tak powstałej „luki” przepisami dyspozytywnymi. Brak jest również możliwości zastąpienia ich treści przez Sąd. Wobec powyższego, uznanie klauzul waloryzacyjnych za niedozwolone może w okolicznościach niniejszej sprawy wpływać również na ważność samej umowy kredytu. Jednakże, w ocenie Prezesa Urzędu, Sąd powinien uwzględnić ten skutek, o ile Powodowie w pełni akceptują tego typu rozwiązanie oraz są przygotowani na wszelkie jego konsekwencje.”
Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu.