Alior Bank partnerem Tarczy Finansowej PFR. Bank umożliwi klientom składanie wniosków o subwencje

Klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Online oraz BusinessPro o wsparcie z programu pomocowego będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele firm z sektora MŚP. Przystąpienie do nowego programu PFR jest kolejnym działaniem, jakie Alior Bank podjął, by wesprzeć przedsiębiorców zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

Poprzez zaangażowanie Alior Banku w program Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju chcemy wspierać przedsiębiorców w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Możliwość wnioskowania o dotacje w naszej bankowości internetowej to wygodny i szybki sposób na uzyskanie finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm. Liczę na to, że dzięki współpracy z PFR w tym projekcie, przyczynimy się do utrzymania ciągłości wielu polskich biznesów, a przez to zachowania jak największej liczby miejsc pracy – mówi prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Dla jakich firm subwencje z Tarczy Finansowej PFR?

Mikroprzedsiębiorca, zatrudniający od 1 do 9 pracowników, może liczyć nawet na 324 tys. zł subwencji na trzy lata. Jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie prowadzić działalność i utrzyma poziom zatrudnienia, to 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne. Spłacanie otrzymanego finansowania rozpocznie się po 12 miesiącach od jego otrzymania i potrwa kolejne dwa lata.

Dla małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR może wynieść do 3,5 mln zł na trzy lata – zwrot zacznie się po 12 miesiącach i będzie trwał dwa lata. Aż 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności, utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz w zależności od straty na sprzedaży.

W ramach Tarczy Finansowej Polski Fundusz Rozwoju przygotował także ofertę wsparcia dla dużych firm, zatrudniających powyżej 249 pracowników. Mogą one liczyć na trzy rodzaje finansowania: płynnościowe, preferencyjne i inwestycyjne. Ich sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Fundusz.

W poniedziałek, 27 kwietnia br. program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

W sumie polskie firmy dostaną blisko 100 mld zł na utrzymanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy, z czego aż 60 mld zł będą stanowiły bezzwrotne subwencje. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to nowy program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy odczuli ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Skierowany jest do około 670 tys. przedsiębiorców z małych, średnich oraz dużych firm. Subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków i do wyczerpania środków w programie.

Na jakie wsparcie od Alior Banku mogą liczyć przedsiębiorcy?

Program Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to kolejne działanie, które Alior Bank podjął w ostatnich tygodniach, by wesprzeć polskich przedsiębiorców. Aby zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, bank zapewnia klientom bezpieczne, zdalne metody kontaktu za pośrednictwem kanałów cyfrowych, bez konieczności wizyty w placówce. Wykorzystuje do tego podpis kwalifikowany. Wymiana dokumentów może się odbywać poprzez e-maila lub bankowość elektroniczną BusinessPro. Alior Bank udostępnił także możliwość odroczenia spłaty rat kredytów. Klient może wnioskować o przesunięcie spłaty pełnej raty o 3 miesiące lub raty kapitałowej o 6 miesięcy. Wszystkie wnioski są sukcesywnie rozpatrywane.

Bank dostosował również ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu klienci mogą łatwiej i szybciej uzyskać finansowanie obrotowe. Dla firm z segmentu MŚP dostępne są gwarancje de minimis. Do tej pory na nowych zasadach Alior Bank udzielił ich 50. Gwarancja Biznesmax w formie pomocy de minimis skierowana jest do firm innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80 proc. wartości kredytu, wydłużeniu okresu gwarancji dla kredytów obrotowych nawet do 27 miesięcy czy rezygnacji z konieczności przedkładania dokumentacji w momencie składania wniosku.

Źródło: AliorBank